ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ERASMUS+ KA2 "REVEALING", ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+ KA2 "REVEALING" υλοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου 2024 με επιτυχία, στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η πιλοτική εφαρμογή ενός σεναρίου Εικονικής Πραγματικότητας (VR) με τίτλο “Ancient Greek Technologies” σε περιβάλλον υπολογιστή. Σκοπός του έργου είναι να δημιουργήσει Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης βασισμένα στην Εικονική Πραγματικότητα, τα οποία θα μπορούν να ενσωματωθούν στα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (βλ., περισσότερα για το έργο και τους εταίρους στο: https://revealing-project.eu/). Στην πιλοτική δράση πήραν μέρος 25 προπτυχιακοί/ές και μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Τμήματος, τους/τις οποίους/ες το Εργαστήριο Πληροφορικής ευχαριστεί θερμά για την εθελοντική τους συμμετοχή.