ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

TECH-EDU 2024: 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNOLOGY AND INNOVATION IN LEARNING, TEACHING AND EDUCATION

TECH-EDU 2024: 4th International Conference on Technology and innovation in learning, Teaching and Education

Tο 4ο Διεθνές Συνέδριο TECH-EDU 2024, θα πραγματοποιηθεί στις 13 – 15 Νοεμβρίου 2024 στο Πανεπιστήμιο Khalifa, Abu Dhabi, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ). Μέλη του Εργαστηρίου Πληροφορικής του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ θα συμμετάσχουν στην οργάνωση αλλά και με εργασίες στο Special Track 7 – Emerging Technologies and Learning Environments (βλ., https://tech-edu.ws/2024/submissions/). Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση εργασιών και τις ημερομηνίες υποβολής τους στον διαδικτυακό τόπο: https://tech-edu.ws/2024/

Παράλληλα με το TECH-EDU 2024 διεξάγεται και το συνέδριο DSAI’24 σε συνεργασία με την ACM SIGACCESS (βλ., https://dsai.ws/2024/).