Αρχική σελίδα » Το Εργαστήριο

Εργαστήριο Πληροφορικής

Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1996 (Γ.Σ. 21-10-92, Π.Δ. 14/96, Φ.Ε.Κ. 8/18-1-96). Διαθέτει τρεις εργαστηριακές αίθουσες, που βρίσκονται στην οδό Ναυαρίνου 13α, στο Μαράσλειο καθώς και στην Ιπποκράτους 31. Αποστολή του Εργαστηρίου, μεταξύ άλλων, είναι: α) η προώθηση της έρευνας σε θέματα που αφορούν τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, β) η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών του Τμήματος, γ) η συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα ή επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και δ) η οργάνωση επιμορφώσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, συμποσίων και συνεδρίων καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

Το Εργαστήριο τα τελευταία χρόνια, μέσω του νέου του εξοπλισμού, εστιάζει την ερευνητική και διδακτική του δραστηριότητα στις δυνατότητες και στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Αναδυόμενων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, όπως:

  • Επαυξημένη και Μικτή Πραγματικότητα
  • Drones και Εναέρια Ρομποτική
  • Τρισδιάστατη εκτύπωση
  • Φορετές Τεχνολογίες με έμφαση στα έξυπνα γυαλιά Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας.