Αρχική σελίδα » Συνεργασίες

Συνεργασίες

Το Εργαστήριο Πληροφορικής έχει συνεργασίες με Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και με Εκπαιδευτικούς Φορείς σε θέματα επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση.