Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

18.09.2022

Συμμετοχή του Εργαστηρίου Πληροφορικής στο 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο "Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία"

Το Εργαστήριο Πληροφορικής, συμμετείχε με το εργαστήριο «Από την επίγεια στην εναέρια εκπαιδευτική ρομποτική: Εξετάζοντας τη χρήση των drones», στο 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία». Το συνέδριο είναι ένα εκ των επιστημονικών συνεδρίων της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Η/Υ και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, από τις 18-22 Σεπτεμβρίου 2022.

Το εργαστήριο «Από την επίγεια στην εναέρια εκπαιδευτική ρομποτική: Εξετάζοντας τη χρήση των drones» παρακολούθησαν μέλη ΔΕΠ, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες/ουσες ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις της εναέριας ρομποτικής στην εκπαίδευση καθώς και για τα είδη των drones που μπορούν να αξιοποιηθούν σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. Στη συνέχεια εξοικειώθηκαν με περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού και προσομοίωσης πτήσης drones, ανέπτυξαν δικά τους παραδείγματα πτήσης, τα οποία τα πειραματίστηκαν στους χώρους του πανεπιστημίου, με τα διαθέσιμα drones των εισηγητών.

Girl in a jacket