Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

01.03.2022

Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion

August 31 - September 2, 2022 - NOVA-IMS, Lisboa, Portugal

Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion August 31 - September 2, 2022 - NOVA-IMS, Lisboa, Portugal http://dsai.ws/2022/