Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Προπτυχιακό Επίπεδο

Προπτυχιακά

Το Εργαστήριο Πληροφορικής υποστηρίζει τόσο με τις υποδομές του όσο και με το προσωπικό του (Συνεργάτες, Διδάκτορες, Υπ. Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί φοιτητές) τα υποχρεωτικά εργαστήρια που υλοποιούνται στο πλαίσιο του εξαμηνιαίου υποχρεωτικού μαθήματος «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» (Δ΄ εξάμηνο, 3 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήρια εβδομαδιαίως) καθώς και των μαθημάτων επιλογής «Σχεδιασμός–Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Ι & ΙΙ». Επιπρόσθετα, οι αίθουσες του Εργαστηρίου Πληροφορικής διατίθενται στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που στα μαθήματά τους αξιοποιούν τις ΤΠΕ.