Αρχική σελίδα » Δράσεις

Το Εργαστήριο Πληροφορικής, τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτύξει δράσεις που αφορούν τις Αναδυόμενες Τεχνολογίες Μάθησης, με απώτερο σκοπό: α) την παραγωγή έρευνας σε συγκεκριμένους ερευνητικούς τομείς αυτών των τεχνολογιών, και β) την παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ως προς την παιδαγωγική τους αξιοποίηση στη διδασκαλία και τη μάθηση.