Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Εργαστήριο Πληροφορικής στηρίζει τις ερευνητικές του δραστηριότητες στη συνεργασία του τόσο με το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος όσο και με μέλη άλλων Τμημάτων και Πανεπιστημίων. Ουσιαστικό ρόλο στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου έχουν οι διδάκτορες και οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες, εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στελέχη με πολυετή εμπειρία σε φορείς/οργανισμούς ψηφιακών τεχνολογιών. Η εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου υποστηρίζεται από διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.